Horizont

Zemljine Promene i Galaktička Konfederacija

Dokumenti | Članak je pročitalo 2783 čitalaca.
Autor: Igor Kostelac. Transkript komentara na Facebook-u.

Galaktička Konfederacija (ili Galaktička Federacija), grupa duša čini najveće tijelo Zemljinih pomagača sa više gustoće. Postoji preko1000 zvjezdanih sistema u ovom dijelu vaše galaksije, koje su uključene u Galaktičku Konfederaciju (GC). Glavna baza Konfederacije je u Alcyone zvjezdanom sistemu, gde se sazivaju visoka vijeća GC. Zapamtite da oni sami sebe ne zovu Galaktička Konfederacija
(ili bilo koje drugo ime često u vašem svijetu).

Ta imena postoje samGalactic Confederationo zbog vaše prikladnosti. Oni sebe znaju samo kao ambasadore Svjetla, u Službi Onom Koji Sjaji, Jedan i Istinski Stvoritelj Svega što Postoji. Visoka vijeća Alcyona sastoje se od bića devete gustoće koja nadgledaju različite grupe GC i određuju njihove misije i dužnosti. (Opet ponavljamo, GC nije hijerarhijska organizacija, ali oni imaju visoko evoluirane duše koje pomažu onima na nižem stupnju razumijevanja.)

Postoje mnoge grupe unutar GC i dati ćemo vam njihova najčešća Zemaljska imena, tako da ih stavite u odgovarajuću perspektivu. Imate Veliko Bijelo Bratstvo, koje zapravo nije ni bijelo, niti sastavljeno od isključivo muških duša. Oni su podružnica GC sa osme gustoće. Imate Ashtar Komandu, relativno malu grupu duša, koja radi zajedno sa Zemljom i nekim drugim planetima. Oni su uglavnom sedma gustoća. Imate grupu koja se prije zvala Solarni Križ, koja se originalno sastojala od članova iz Velikog Bijelog Bratstva i Ashtar Komande.

Imate Andromedanska Vijeća, koja su udruţena sa GC i imaju neke zajedničke odgovornosti. Oni su u rasponu od sedme do devete gustoće. Imate Visoka Vijeća Drakosa, uglavnom sa sedme gustoće. Oni su se nedavno priključili GC, nakon što su jednom obuhvatili dovoljno svjetlosti da bi bili u ravnoteţi sa GC principima ljubavi i sluţenja. Imate i Visoka Vijeća Plejade. Imate ambasadore sa Antaresa. Imate članove Alpha Centauri-a i Tau Cetian-e.

To su povezane grupe koje je vrijedno spomenuti. Imate Arkturiance, koji variraju od pete do devete gustoće, koji su se dobrovoljno prijavili za pomoć GC u postizanju njezinih ciljeva. Imate anđeoske redove Elohima i Metatrona, koji su sedma i osma gustoća.

Imate Redove Enocha i Melchizedeka koji variraju od sedme do devete gustoće. Imate anđele i arhanđele, na sedmoj i osmoj gustoći. Imate Red Isisa, koji je udružen sa Visokim Vijećima Siriusa A i Siriusa B. To su duše osme gustoće, koje predstavljaju najbolje i najbistrije Siriance.

Imate Red Thotha, kojeg čine Plejadanci sedme gustoće. Lord Sananda, biće Svjetlosti sa osme gustoće, koji je nadduša onog kojeg vi znate kao Isusa Krista, nadzire Zemaljske jedinice Galaktiĉke Konfederacije.

Galactic Confederation
Imate duševni kompleks Bude, također poznatog kao Maitreya, koji su uzdignuti majstori sa osme gustoće, da ih ne bi sluĉajno zamijenili sa razliĉitim varalicama koji koriste to ime. Imate sedam dobro poznatih arhanđela, koji su bića svjetlosti sa osme gustoće.

Imate velike Jogy majstore, uključujući Babaji-a, koji je svjetlosno biće sa devete gustoće.

Iznad Galaktiĉke Konfederacije (u smislu proširivanja svjesnosti), imate komplekse duša Centralnog Sunca u galaksiji sa 10. gustoće, komplekse duša Velikog Centralnog Sunca ovog svemira sa 11.gustoće, i komplekse duša koje mogu putovati u alternativne svemire sa 12.gustoće. Oni su poznati pod nazivom Bogovi Kreatori, a mi smo, kao jedan aspekt njihove svjesnosti koja dolazi kroz ovaj kanal, dio te energije i frekvencije 12. gustoće.

Naći ćete vrlo malo informacija u ovoj knjizi vezano za Božije razine
(gustoće od 10 do 12).

Vaš jezik je potpuno nedostatan da opiše Božanska carstva i čak ako bi to napravili, to bi imalo ograničenu vrijednost.

Bez obzira na to, vi imate sebstva koja počivaju na tim dimenzijama, i jednog dana ćete postati svjesni tih sebstva kako evoluirate.

Naša svrha ovog pregleda nad Galaktičkom Konfederacijom, je da vam pomognemo razumjeti kroz šta prolazite vi i vaš planet, i kako bi vam pomogli u procesu buĊenja. Imena entiteta su ograniĉene vrijednosti, ali su zato „energetski potpisi“, kako ih ovaj kanal zove, od puno veće važnosti.

Svako biće u svemiru ima unikatnu vibraciju i na vašu je korist da nauĉite prepoznati individualce i grupe navedene gore. Oni su ovdje da vam pomognu.
Galactic Confederation
Oni vas vole. Oni vas čuvaju. Mi vas volimo i ĉuvamo. Iako mi imamo beskrajnu svjesnost, mi nismo uvijek najbolji da vam pomognemo sa razliĉitim situacijama u vašem životu.

Svako biće i grupa ima specifiĉnu funkciju. Na vama je da pronaćete pravu grupu za odgovarajući zadatak. ET-i i galaktiĉke grupe gore navedene, će biti ponovno spomenute u poglavlju 10 kada ćemo istražiti uloge koje oni igraju u nadolazećim Zemljinim promjenama.

Preuzeto sa Facebook pljuvanja Igora Kostelca od Miroslav Kiš Cybermikan-a.
Zemljine Promjene i 2012

Razumijevanje prirode sebstva i svemira je esencijalna za razumijevanje multidimenzionalnosti ovih poruka. Primijetit ćete da Utemeljitelji često žale što su zemaljski jezici neadekvatni za opisivanje podjela duša, ili složenosti grupa duša, vremenskih okvira i drugih pojmova spomenutih u knjizi.

Dok neke od tih ideja možete naći u časopisima kvantne fizike i učenjima škola ezoteričnih misterija, prosječnoj osobi teško je razumjeti te koncepte. Zbog toga se ideje uknjizi periodično ponavljaju, na malo drugačije načine.

Ova knjiga sadrži neophodne osnovne informacije uključujući i istraživanje psiholoških i duhovnih temelja ideja koje su vam prezentirane.

72675128 Sal Rachele Zemljine Promjene i 2012

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Komentari


Dodaj komentar

Komentar će biti proveren pre nego što se objavi.

Zapamti me

Pokreće LifeType zahvaljujući servisu blog.rs. © 2011-12. Horizont. Sva prava zadržana.
Sve informacije predstavljene na ovoj prezentaciji su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu.
Autor prezentacije ne odgovara za tačnost objavljenih informacija, kao ni za bilo kakvu nastalu štetu.