Horizont

Haab kalendar

kalendar | Članak je pročitalo 983 čitalaca.
Haab kalendar je građanski solarni kalendar Maja u kojem godina ima 365 dana.

Haab kalendar ima 18 "meseci" od 20 dana,
nakon čega su dolazili 5 ekstra dana zvanih Uayeb.
Građanski kalendar imao
je godinu koja je trajala ukupno 365 dana.

Haab kalendar ikone

Imena meseci na jeziku Maja i njihovo značenje:
    ime        značenje          ime          značenje
 1. Pop    – asura
 2. Uo     – žaba
 3. Zip    – (Žíp) bik
 4. Zotz   – (Žoc) slepi miš
 5. Tzec   – (Cek) lobanja
 6. Xul    – (Šul) kraj
 7. Yaxkin – (Jaškín) nežno Sunce

 8. Mol    – sastanak
 9. Chen   – (Ćen) izvor
10. Yax    – (Jaš) zeleno
11. Zac    – (Zak) belo
12. Ceh    – (Seh) jelen
13. Mac    – (Mak) plašt
14. Kankin – snažno Sunce (žuto)
15. Muan   – sova
16. Pax    – (Paš) muzika
17. Kayab  – (Kajáb) kornjača
18. Cumku  – (Kumkú) mračno
božanstvo
(19. Uayeb – (Uajéb) aveti)


Imena meseci iz Haaba su danas poznata po njima odgovarajućim imenima
na jeziku Yukatek Maya iz kolonijalnog doba, kako su ih zapisali izvori iz 16. veka,
naročito Diego de Landa i knjige kao Chilam Balam iz Čumajela.

Fonemske analize glifovskih imena iz Haaba na pretkolumbijskim Majanskim natpisimapokazale
su da su imena ovih 20-dnevnih perioda značajno varirala
od jednog do drugog regiona i od perioda do perioda, što je odražavalo razlike u osnovnom jeziku/jezicima i upotrebi u Klasičnoj i Postklasičnoj eri,
pre nego što su ih zabeležili španski izvori.

Svaki mesec bio je dugačak 20 dana. Ime mesecamenjalo
se svakih 20 dana umesto svakodnevno. Tako je dan posle 4 Zotz bio5 Zocz, pa 6 Zotz
sve do 19 Zotz, kada nastupa 0 Tzec.

Dani u mesecu su numerisani od 0 do 19. Ovo korišćenje 0–tog dana u mesecu u građanskom kalendaru Maja jedinstveno je u svetu. Naučnici smatraju da su Maje prvi "pronašli" broj 0 i koristili ga vekovima pre nego što je počela njegova primena u zemljama Evrope i Azije.

Haab kalendar

Svaki dan u Haab' kalendaru je bio identifikovan brojem dana u mesecu i imenom meseca. Brojevi dana su počinjali glifom koji se prevodi kao "smeštaj" imenovanog meseca, koji se obično smatra kao 0. dan tog meseca, mada ga manjina smatra za 20. dan prethodnog meseca. U ovom drugom slučaju, smeštaj meseca Pop je 5. dan Wayeb'-a. Za većinu je prvi dan godine dan 0 Pop (smeštaj Popa). Zatim bi sledili 1 Pop, 2 Pop... do 19 Pop, a sledeći bi bio 0 Wo, 1 Wo itd.

Dužina Tzolkin godine je bila 260, a dužina Haab godine 365 dana. Najmanji broj koji može da se podeli i sa 260 i sa 365 jeste 18.980 (260 x 365 = 18.980). Taj broj dana je bio poznat kao kalendarski krug. Znači, ako je nekog dana recimo 4 Ahau 8 Cumhu, sledeći put će 4 Ahau 8 Cumhu pasti u isti dan tek posle 18.980 dana ili posle skoro 52 godine.


Grad Maja

Kraj kalendarskog kruga je među stanovništvom plemena Acteka izazivao pravu paniku, jer se verovalo da može da nastupi kraj sveta. Tek kada se datuma 4 Ahau 8 Cumhu na horizontu pojave Plejade , onda su sigurni da je svetu "obezbeđen" još jedan krug od 52 godine.

Njihov kalendar je proizašao iz kalendara naprednijih Maja ali su oni izbacili "dugački račun" i dodali imena godinama opet formirana na osnovu brojeva
od 1 do 13 i jednog od četiri znaka u ciklusu od 52 godine (Xiuhmolpilli).

Period od 260 dana se zvao Tonalpohualli, a godina od 365 dana kao Xiuhuitl.

Flash aplikacija Haab kalendar. Za kretanje po kalendaru koristite meni.

Otvorite Haab Flash kalendar u novom prozoru preko celog ekrana >>

Dani meseca Uayeb imali su vrlo lošu reputaciju i kao dani zle sreće, poznati kao "bezimeni dani" ili "dani bez duša", bili su rezervisami za molitve i oplakivanje mrtvih. Vatre su se gasile, a stanovništvo se uzdržavalo od tople hrane.
Ako je neko tada bio rođen, smatralo se da je "osuđen na nesrećan život".

UayebPet bezimenih dana na kraju kalendara su smatrani za opasno vreme. Foster piše: "Tokom Uajeba, portali između sveta ljudi i Podzemlja su padali. Nikakve granice nisu sprečavale zlonamerna božanstva da izazivaju katastrofe". Da bi odbili ove zle duhove, Maje su se služile običajima i ritualima. Npr. ljudi su izbegavali da napuste svoje kuće ili
da peru ili češljaju kosu.

Što se tiče praćenja godišnjih doba, Haab' je primitivan i netačan, jer smatra da svaka godina ima 365 dana, dok je tropska godina duža za skoro četvrtinu dana. Ovo znači da kalendar žuri jedan dan svakih četiri godine u odnosu na godišnja doba, pa meseci nazvani po nekom godišnjem dobu mu posle nekoliko stoleća više ne odgovaraju.

Haab je sličan "lutajućoj godini" egipatskog kalendara. Neki tvrde da su Maje znale za ovo i nadoknađivale grešku od četvrt dana, mada njihov kalendar nije uključivao ništa nalik prestupnoj godini, što su prvo primenili Rimljani.

Godine Haab kalendara kao ni Tzolkina nisu se računale.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Komentari


Dodaj komentar

Komentar će biti proveren pre nego što se objavi.

Zapamti me

Pokreće LifeType zahvaljujući servisu blog.rs. © 2011-12. Horizont. Sva prava zadržana.
Sve informacije predstavljene na ovoj prezentaciji su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu.
Autor prezentacije ne odgovara za tačnost objavljenih informacija, kao ni za bilo kakvu nastalu štetu.